• page_banner

Trhový potenciál hliníkových obalových fliaš vo vinárskom priemysle

V posledných rokoch s neustálym obohacovaním špecifikácií a tvarovhliníkové obalové fľaše, aplikačné pole sa každým dňom rozširuje.Pivný priemysel je nepochybne hlavným bojiskom, kde by sa hliníkové fľaše mali silne koncentrovať, hoci sklenené fľaše sú v súčasnosti hlavným prúdom balenia na tomto trhu.

Slnečný svit, kyslík a teplota sú tri hlavné faktory ovplyvňujúce kvalitu piva.Hoci chemické vlastnosti skla sú stabilné a nereaguje s pivom, schopnosť blokovať svetlo je slabá.Čím svetlejšia je farba fľaše, tým horšia bude vlastnosť blokovania svetla.Dochádza k „fotochemickej reakcii“, ktorá ovplyvňuje chuť piva.So všeobecnými výhodami kovových obalov,hliníkové pivové fľašemôže účinne izolovať svetlo;zároveň sa pivo z hliníkovej fľaše rýchlejšie ochladzuje, vďaka čomu je chuť piva chladnejšia a aromatickejšia.Obal je navyše ušľachtilý a elegantný a materiál je možné recyklovať.Preto je široko používaný na trhu.Na trhu bolo množstvo piva baleného do hliníkových fliaš.

Ďalším dôležitým významom používania obalov z hliníkových fliaš je podpora trvalo udržateľného rozvoja životného prostredia.Na jednej strane uhlíková stopa sklenených fliaš je oveľa väčšia ako uhlíková stopa sklenených fliašhliníkové nápojové fľašea výroba hliníkových fliaš vypúšťa o 20 % menej skleníkových plynov ako sklenené fľaše.Na druhej strane miera recyklácie hliníkových fliaš je veľmi vysoká, takmer 100 %, zatiaľ čo u sklenených fliaš je menej ako 30 %.Preto z hľadiska environmentálnej udržateľnosti majú hliníkové fľaše absolútnu výhodu oproti skleneným fľašiam. Očakáva sa, že hliníkové fľaše ako ekologickejšie alternatívne balenie získajú obrovský rozvojový potenciál na trhu s likérmi s neobmedzenými obchodnými príležitosťami.

Navyše,hliníkové aerosólové plechovkys rovnakým pôvodom ako technológia výroby hliníkových fliaš IE sú vhodné pre medicínu, výrobky starostlivosti o domácnosť (čistiaci sprej na cudzie vrásky, antibakteriálny sprej na oblečenie, sprej na toaletu atď.), kozmetiku, najmä výrobky osobnej starostlivosti ( Obaly na masky v spreji, sprej obväzy, sprejová výživná pena na telo, vitamínová antioxidačná hmla na tvár atď.)

Inovácia výroby a aplikácie hliníkových fliaš sa dá povedať, že sa navzájom dopĺňajú.Inovácia výrobných technológií je základom inovácie aplikácií a inovácia aplikácií môže priniesť priekopnícke myslenie do inovácie výroby.Ako špičková forma balenia, ktorá kombinuje výhody PET/sklenených fliaš a kovových obalov, je možné predvídať, že hliníkové fľaše IE aj DWI ukážu svoj talent na hlavných bojových poliach, ako je pivo v budúcnosti, a zároveň na potenciálnych trhoch, ako sú nealkoholické nápoje, likéry a voda Vyhliadky na uplatnenie sa tiež oplatí tešiť.

Koks hliníkové fľaše
Hliníkové fľaše na víno

Čas odoslania: 12. decembra 2022